ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Felhívjuk kedves Megrendelőink figyelmét, hogy ezen weboldal kizárólagos tulajdonosa a Rayawadi Kft.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Rendelési Feltételeket. Jelen weboldalt Ön kizárólag abban az esetben használhatja, ha elfogadja az alábbi általános feltételeket, ezért kérjük, ha nem ért egyet a jelen feltételekben foglaltakkal, akkor ne használja ezt az oldalt!

Eladó értékesítési tevékenysége során kizárólag vállalkozások, kis- és nagykereskedők, szak felhasználók, egyéni vállalkozók igényeit szolgálja ki. A berns.eu.com rendelési felülete  fogyasztónak minősülő magánszemélyek megrendeléseit nem tudja fogadni és teljesíteni, ezért a jelen ÁSZF a „fogyasztói szerződésekre” vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.


Jelen jogviszonyban Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1 § (1) bek. 4. pontja szerint vállalkozásnak minősülő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, akinek nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott vállalkozás képviseletére. Az Eladó és a vállalkozásnak minősülő Vásárló között létrejött szerződés nem fogyasztói szerződés, így erre a jogviszonyra 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki.


ÁLTALÁNOS RENDELÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Rendelési Feltételek –– a Rayawadi  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 7673 Pécs, Megyeri út 59.
cégjegyzékszám:02 09 077321
adószáma:23332087-2-02
e-mail: rayawadi@rayawadi.hu 
tel.: +36 70 451 7266
– a továbbiakban: Szolgáltató  ( a Rayawadi Kft.)  által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.


Tájékoztatjuk, hogy Ön mint Megrendelő a berns.eu.com címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt Általános Rendelési Feltételek. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni Online Megrendelő Rendszerünk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Rendelési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI


www.berns.eu.com
• Tulajdonosa: Rayawadi Kft.
• Telephelye: H-1087 Budapest, Gaál Mózes u.5-7.
• Székhelye: 7673 Pécs, Megyeri út 59.
• Cégjegyzékszáma: 02 09 077 321; a Pécs Város Bíróság Cégbírósága által kiadott
• Adószáma: 23332087-2-02
• Az internetes áruház üzemeltetője: Rayawadi Kft.

Tárhelyszolgáltató
• Tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft
• Székhelye: Sopron, Kőszegi út 14.
• E-mail és webcíme: unas@unas.hu; www.unas.hu
Adatfeldolgozó neve: WIX.com Ltd.
Ország: Israel, Tel-Aviv Yafo
www.wix.com

ENGEDÉLYEK, TANÚSÍTVÁNYOK
4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem

1.1. Az  rendelési feltételek hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.berns.eu.com (a továbbiakban: Weboldal) található Online Megrendelő Rendszeren (a továbbiakban: Online Megrendelő Rendszer) keresztül történik.

A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba. A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a honlapon történő közzétételének napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre vonatkoznak. A Megrendelő elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. A Megrendelő a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, amelynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató  biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a felhasználás, illetve a szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.


1.2. Az Online Megrendelő Rendszeren keresztül a regisztrált vásárlók az alábbi termékkörökből adhatnak le rendelést:
ékszerek
ajándéktárgyak
divat kiegészítők
írószerek
displayek
csomagolóanyagok
képzések, oktatások


Online Megrendelő Rendszerben termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél még részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.


Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.


A regisztrált vásárlók belépést követően az Online Megrendelő Rendszerben a saját, egyedi kedvezményeikkel csökkentett nettó forintos áraikat látják.


Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.


A standard csomagolási megoldás esetén külön költség nem kerül felszámításra, egyedi csomagolási igények alapján, egyedi ajánlatot küldünk. A részletes szállítási díjszabást a jelen szerződési feltételek nem tartalmazzák. A Szállítási feltételekről az adott megrendelést követően egyedi ajánlatot küldünk. A Megrendelő kérheti saját szállítással, vagy személyes átvétellel is a termékeket a Szolgáltató telephelyeink munkaidőben.


1.3. Az Online Megrendelő Rendszerben történő rendelés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Általános Rendelési feltételekben  meghatározott módon.

1.4. Az Online Megrendelő Rendszer szolgáltatásait csak azon Megrendelő veheti igénybe, aki a Online Megrendelő Rendszerben érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Rendelési feltételekben foglaltakat.


A valós cégadatokkal regisztrált Megrendelő a Weboldalra kizárólag a saját felhasználónév és jelszó párosa megadásával léphet be. A felhasználónév, valamint a jelszó elvesztéséből adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal olyan bizalmas adatokat is tartalmazhat, amelyet kizárólag a felhasználónévhez tartozó Megrendelő ismerhet meg, ezért azt a Megrendelő harmadik személy számára nem szolgáltathatja ki, egyben köteles ezen adatoknak harmadik személyekkel szembeni védelméről is gondoskodni.

1.5. Az Online Megrendelő Rendszerben található termékek, logók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek védettek. Az Online Megrendelő Rendszer elektronikus szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő nem tehet semmilyen olyan kereskedelmi, gazdasági vagy erkölcsi intézkedést, amely a feltüntetett termékek jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti.

1.6. A Weboldalon, és az Online Megrendelő Rendszerben megtalálható információk logók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek bármilyen célból történő másolása és felhasználása szigorúan tilos, kivéve abban az esetben, ha erre a felhasználó a Weboldal tulajdonosától előzetes, írásos engedélyt kap. A Weboldal tulajdonosának jogában áll, a jelen pontban szabályozott kötelezettség megszegése esetén, ebből eredő mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését követelni, és ezzel összefüggésben bírósági, vagy más hatósági eljárást kezdeményezni.

1.7. A Weboldal tulajdonosa szívesen fogad tevékenységével összefüggésben bármilyen véleményt, hozzászólást, ötletet, amelyeket azonban nem köteles bizalmas információként kezelni, és nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen módon tudomására jutott adatok, információk felfedésével és használatával kapcsolatban.

1.8. Szolgáltató Ügyfélszolgálatának az elérhetőségei:

Telefon: +36202619873
Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 59.
Internet cím: www.berns.eu.com
E-mail: rayawadi@rayawadi.hu

• Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő - Péntek: 8-16:30 óráig
• Postai úton: 7623 Pécs, Megyeri út 59.

Vevőszolgálatunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
• megrendelések feldolgozása
• termékek kiszállításának megszervezése munkanapokon
• információk szolgáltatása
• reklamációk kezelése
• hírlevelek küldése.

2. Megrendelés és annak feltételei

2.1. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőit, hogy az Online Megrendelő Rendszerben feltüntetett termékekre leadott igényt a Szolgáltató a készletei erejéig teljesíti. Kivételt képeznek ez alól az előrendelhető termék megjelöléssel bíró ajánlatok.

2.2. A rendelések leadásának időpontja (dátum, óra, perc) rögzítésre kerül, és a rendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében történik.

2.3. A rendeléskor a Megrendelő a kiválasztott termék aloldalán és a kosár oldalon tudja megadni a kért darabszámot. Termékeinknél minimum rendelési mennyiségeket határoztunk meg. Ezen termékek rendelésénél kérjük, vegye figyelembe a rendelési felületen feltüntetett minimum rendelési mennyiségek betartását.

Minimum nettó rendelési értékhatár: 50.000,- Ft

Amennyiben egy termék, értékesítést segítő kínálóban, displayben található, rendelés esetén minden esetben a minimum mennyiségnek az egész kínálót tekintjük. Amennyiben kevesebb mennyiséget rendel meg, nem áll módunkban a kínálót megbontani. Ilyen esetben a teljes kínáló kerül kiszállításra.

2.4. A rendelt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Az Általános Termék Használati Utasítás elérhető a www.berns.eu.com Letöltések menüpontjából. 

2.5. Ha rendelés előtt az áruval kapcsolatban a Megrendelőknek kérdése merülne fel, Szolgáltató Ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésükre. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeli. Az Általános Termék Használati Utasítás elérhető a www.berns.eu.com Letöltések menüpontjából. 

2.6. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7. A Megrendelő a megrendelés leadásával ismételten kijelenti, hogy a jelen Általános Rendelési Feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.8. Szolgáltató a Megrendelő megrendelésének fogadásáról a Megrendelő felé elektronikus úton visszaigazolást küld.

2.9. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazolás akkor is megérkezettnek tekintendő, amennyiben a Megrendelő hiányos vagy hibás e-mail címet ad meg a regisztráció során és a Szolgáltató erre a címre a visszaigazolást elküldi.

3. Árak

3.1. A nagykereskedelmi ár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, a Megrendelő kedvezményével csökkentett nettó ár, amely az általános forgalmi adót és a szállítási költséget nem tartalmazza.

 3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató bár gondosan ellenőrzi a Weboldalon lévő termékek árait, fenntartja magának a jogot bármely nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint olyan árváltoztatásra, amelyet jelentős jogszabály módosítás indokol. A Weboldal működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, egyértelműen tévesen megjelent árakért, képekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, alapanyaghiány, minőségi vagy egyéb problémákból adódóan egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.

3.3. Kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el az Online Megrendelő Rendszer feltételeit, ha azt a korábbiakban már használta.


4. Szállítás és fizetés

4.1. A termékek szállítása a megrendelés beérkezést követő szállítási ajánlatban szereplő paraméterek szerint történik.

4.2. A megrendelt áru kiszállítását Szolgáltató  a GLS/TNT-FEDEX//MPL/ Futárszolgálat rendszerén keresztül végzi, vagy a Megrendelő által kiválasztott és külön fizetett Futárszolgálatnak adja át, illetve lehetőséget biztosít a Megrendelő számára a Szolgáltató telephelyein, munkaidőben történő személyes átvételre is. 

4.3. Szolgáltatónál megrendelt kiszállítás esetén, a készleten lévő megrendelt termékeket a GLS/TNT-FEDEX//MPL a feladást követő 1-5 munkanapon belül Magyarország teljes területén házhoz szállítja. 


A nem készletes termékek esetén egyedi tájékoztató tartalmazza a lehetséges szállítási/átvételi dátumot.


A megrendelt termékeket a Szolgáltató minden esetben úgy csomagolja, hogy a GLS/TNT-FEDEX//MPL csomagszállítási feltételeinek megfeleljen.


A Rayawadi Kft. nem vállal felelősséget a GLS/TNT-FEDEX//MPL által okozott késedelmekből eredő károkért. Az ilyen jellegű késedelem miatt a Rayawadi Kft. nem vonható felelősségre és nem kötbérezhető.


A Szolgáltató által kínált közvetített szállítási paramétereket a Megrendelő az adott megrendelést követően küldött, egyedi Szállítási ajánlatban találja.

4.4. A csomag átvételét követően Megrendelő köteles a termékeket tételesen átvenni és mennyiségi eltérés vagy minőségi probléma esetén azt 2 munkanapon belül Szolgáltató felé e-mailen jelezni az alábbi e-mail címen. rayawadi@rayawadi.hu
Ennek elmulasztása esetén reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

4.5. A megrendelt készleten lévő termékek ellenértékének megfizetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján készpénzben, vagy banki átutalás útján a számlán szereplő fizetési határidő betartásával történik.

A nem készletes és előrendelt, illetve egyedi/OEM design termékek esetén a Szolgáltató előleget kér, melynek megfizetése a megrendelési folyamatok elindításának első lépése. A beérkezett előleg összegéről a Szolgáltató 8 munkanapon belül előlegszámlát állít ki. A végszámla kiegyenlítése készpénzben, vagy banki átutalás útján a számlán szereplő fizetési határidő betartásával történik.

4.6. A Megrendelő fizetési kötelezettségének a számlán meghatározott fizetési határidőre köteles eleget tenni.

4.7. Szolgáltató jogosult igénybe venni harmadik személyt is követeléseinek behajtására, aki a számla lejártát követő 15. naptól fogva járhat el a Szolgáltató nevében. Harmadik félnek átadott követelések behajtásával kapcsolatos költségeket Megrendelő viseli.

 


5 Jótállás, szavatosság

5.1. Szolgáltató az általa értékesített árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást, és szavatosságot vállal a rendeltetésszerű használat betartása mellett. 


A jótállás nem vehető igénybe az alábbi esetekben:
szakszerűtlen kezelés, tárolás
erőszakos külső behatás
idegen ill. szakszerűtlen beavatkozás
kopó alkatrészek (szíj, csat, zár) rendeltetésszerű használatából eredő kopás, szakadás, karcolódás esetén
üveg- és kristály törés
nem vízálló óra beázása

5.2. A Szolgáltató a megrendelt termékre, abban az esetben, ha a termékről felbontás után kiderül, hogy az bizonyítottan gyártási hibás, és a hiba az átvételt megelőzően keletkezett, a készlet erejéig cserét biztosít vagy a terméket javítja.

A csere feltétele, hogy a vevő az átvételt követő 2 munkanapon belül írásban jelezze ezen hibás termékeket a e-mail címen. Több termék cseréjének feltétele, hogy a termékek cikkszámonként össze legyenek komissiózva. 

Mivel a jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyban a Megrendelő nem minősül fogyasztónak, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti elállási jog nem illeti meg.
A megrendelt, leszállított és a Megrendelő által átvett, kifogástalan minőségű áru, akár részbeni,  Szolgáltató  általi visszavételére nincs mód, hacsak felek esetenként ettől eltérő, a visszavétel feltételeit meghatározó külön megállapodást nem kötnek.

6. Adatvédelmi nyilatkozat
           

      
6.1. Szolgáltató megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megőrizze Megrendelő személyes adatainak biztonságát. Kellő fizikai és elektronikus eljárásokat léptet érvénybe a begyűjtött információk védelmére. A Rayawadi Kft. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Megrendelő bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje. 
A Szolgáltató felhívja Megrendelői figyelmét arra, hogy a Rayawadi Kft.  weboldalairól egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve a Megrendelőek adatainak biztonságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén a Szolgáltató javasolja, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. A Rayawadi Kft. nem vállal felelősséget a weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen weboldalt saját belátása szerint megváltoztassa, vagy megszüntesse. 


A teljes Adatvédelmi Tájékoztató elérhető az alábbi linken: https://www.berns.eu.com/adatvedelmi-tajekoztato


7. Egyéb

7.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen  feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.2. A Szolgáltató jogosult külön feliratkozás útján a Megrendelő által megadott e-mail címre a újdonságokkal akciókkal és egyéb hírekkel kapcsolatban hírlevelet küldeni. Amennyiben Megrendelő hírlevelet nem szeretne fogadni a hírlevélben elérhető módon arról bármikor leiratkozhat.

7.3. A fent leírtak megszegéséből eredő jogvita eldöntésére a felek kikötik a Pécs Városi Bíróság ill. a Pp. Hatásköri szabályainak figyelembevételével Baranya Megyei Bíróság illetékességét.


8. Titoktartási megállapodás


8.1.
Felek tudomásul veszik, hogy minden olyan tény, adat, és valamennyi, Felek működését érintő információ, amelyekről az együttműködésük során tudomást szereznek, bizalmas információnak tekintendő.
A felek a bizalmas információk azon körét, amely üzleti, bank, illetve értékpapír titoknak minősül, az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kötelesek kezelni. Üzleti titok nyilvánosságra hozatala, bármely harmadik féllel történő közlése a szerződés súlyos megszegésének minősül.
Felek kifejezetten üzleti titoknak minősítik, ha a jelen Általános Rendelési Feltételektől eltérő feltételekkel kötnek megállapodást, így ennek keretében különösen az áru árára és a fizetési feltételekre vonatkozó előírásokat.


8.2.
A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei Feleket mindaddig terhelik,míg az üzleti titoknak minősülő információ jogszerűen más úton nyilvánosságra nem kerül, vagy ameddig annak titokként történő megőrzéséhez bármelyik Félnek jogszerű érdeke fűződik.

8.3.
Felek kötelesek megtéríteni a másik Félnek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet a jelen szerződésben meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével okoznak.


8.4.
Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik Fél az erre illetékes hatóság, bíróság felhívására a hatósággal, bírósággal közli az üzleti titoknak, illetve bizalmasnak minősített információkat, adatokat.


8.5.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatóval kötött szerződésének elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a Szolgáltató a Megrendelő esetleges fizetési késedelme vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a követelés behajtását harmadik félre bízza és neki Megrendelő adatait átadja. Szolgáltató kijelenti, hogy ezen eljárást nem tekinti az üzleti titok megsértésének, illetve a személyes adatokkal történő visszaélésnek.

9. Tartalmak, arculati elemek használata


A Weboldalon található vagy azt alkotó tartalmak, beleértve az információkat, adatokat, szoftvereket, fényképeket, grafikonokat, videókat, betűképeket, grafikákat, zenéket, hangokat és egyéb anyagokat (együttesen "tartalom") szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak vagy egyéb tulajdonjogok védik. Minden tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, mint kollektív mű Magyarország államának szerzői jogi törvényei által védettek és a Rayawadi Kft.  tulajdonában állnak. Ezen tartalmak részben, vagy egészben történő felhasználása kizárólag a Rayawadi Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.  Az előzetes írásbeli engedélyt követően a jóváhagyott tartalmak, nem módosíthatók, nem átruházhatóak, nem eladhatóak, lízingelhetőek, nem adhatók bérbe, sem részben, sem egészben.

10. Swarovski név-és arculati elem használati tilalom

A Swarovski  szeretné elkerülni és megszüntetni a fennálló piaci zavarokat, amely a saját, hattyús logóval ellátott Swarovski márka és más gyártók által készített egyéb Swarovski kristályos termékek hasonló  jellegéből és márkanév használatából adódik.  Ezenkívül a  Swarovski korlátozni kívánja a márka használatát annak érdekében, hogy a saját “hattyús” márka és annak kommunikációja egyértelmű legyen a Swarovski kristályokat tartalmazó saját késztermékeinek eladásakor.

EZÉRT, ebből következően, a jelen Megállapodásban foglalt feltételek figyelembevételével, a Felek a következőkben állapodnak meg:

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a  Swarovski jogtulajdonosa megtiltotta Szolgáltatónak  és valamennyi Megrendelő partnernek, viszonteladónak Swarovski nevet tartalmazó márkajelzések valamennyi módon történő felhasználását. Megrendelő semmilyen kommunikációs eszközben, szóban, írásban, grafikában, vagy akár utaló magatartással, tehát semmilyen módon nem jogosult használni a Swarovski nevet tartalmazó márkajelzést, a Swarovski nevet és az erre történő hivatkozást. 

 

A  Megrendelő elfogadja azt, hogy a Berns termékek megvásárlása nem jogosítja fel az Megrendelőt arra, hogy bármilyen módon használja a Swarovski márkát, logókat, designokat, márka elemeket, motívumokat, megkülönböztető szlogeneket, megnevezéseket, Swarovskira utaló mindennemű információt, vagy bármilyen más szellemi tulajdonjogot, beleértve, de nem kizárólagosan magát a Márkát, a Swarovski nevet. A Megrendelő kötelező érvényű kötelezettségvállalása, hogy nem használja a Márkát, a Swarovski védjegy családot, vagy az eredetjelzőket, magában foglalja a Márka és a Swarovski Márkacsalád leíró és/vagy nominatív  használatát (például, de nem kizárólagosan “A terméket Swarovski kristályokkal díszített” és  ” A termék osztrák kristályokkal készül ”) bármilyen kommunikációs anyagban, bármilyen típusú marketing tevékenységhez és értékesítési csatornához (például, de nem kizárólagosan: online, közösségi média, nyomtatott, vagy más hordozóanyagok).

A már meglévő marketing és tárgyi eszközökről, melyek ezen utalásokat, jelzéseket,  logókat, feliratokat tartalmazzák azonnali hatállyal megsemmisíti,  eltávolítja, cseréli. Esetleges Partnerei, továbbértékesítői részére a Megrendelő  írásban haladéktalanul megtiltja a további felhasználást. Ezen tiltó kötelezettség az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg lép hatályba és azonnal alkalmazni kell. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségét megszegi, teljes kártérítési és esetleges sérelemdíj fizetési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató és a Swarovski jogtulajdonosa irányába.

11. Berns márkanév és arculati elemeinek szabályai


A Berns termékek kommunikációjában kizárólag a Rayawadi Kft. által jóváhagyott anyagok alkalmazhatóak.
Megrendelő  tudomásul veszi, hogy a Berns arculati és márkaelemek használata és bármiféle vizuális (reklám, marketing, felirat, csomagolás, stb.) megjelenítése kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezésével, szigorúan kötött formában történhet. Ezek a Szolgáltató beleegyezése és kifejezett írásbeli engedélye nélkül történő használata TILOS és az ebből adódó mindenféle felelősség és kár Megrendelőt terheli.

Szolgáltató hozzájárul, hogy a Megrendelő a Berns márkaneveket, továbbá Berns termékek fotóit, és a Szolgáltató által engedélyezett egyéb marketing anyagait használhatja saját honlapján, tájékoztatókon, és egyéb más reklámhordozókon, azzal a kitétellel, hogy saját cégnevét, logóját a Szolgáltató márkaneveitől jól elhatárolt módon szerepelteti.  Mindennemű megjelenést és megjelentetni kívánt felületet a megjelenés előtt a Szolgáltató részére írásbeli véleményezésre és jóváhagyásra átküld, tudomásul véve, hogy annak átfutási ideje rendkívüli esetben akár 2-4 hét is lehet. Megrendelő csak a Szolgáltató írásos jóváhagyását követően használhatja, ill. jelentetheti meg azokat. Megrendelő a fenti jogokat kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt és csak a felsorolt korlátozott feltételekkel, ideiglenesen gyakorolhatja.

Megrendelő  köteles az e szerződésben érintett márkanevekhez kötödő előírások maximális figyelembe vételével, a legnagyobb gondossággal eljárni minden tekintetben.

 Szolgáltató a Megrendelő  felé deklarálja a Megrendelő által forgalmazandó termékek ajánlott (minimum) fogyasztói árait. Ezektől az áraktól vevő értékesítéskor kizárólag felfelé térhet el, azaz a termékeket a deklarált árakon vagy annál drágábban értékesítheti. Az ajánlott fogyasztói áraktól kivételes esetektben, mint pl.: akciók, a Megrendelő a Szolgáltató előzetes engedélyével és hozzájárulásával térhet el.

Megrendelő köteles a Berns logóval ellátott bútorokban és installációkon csak és kizárólag Berns márkájú termékeket tartani! Más gyártó termékeit ezeken nem tarthatja! Megrendelő a Berns termékek értékesítésekor  a Berns csomagolóanyagait használja.

Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a márkák által előírt szigorú branding szabályokat és a márkák bárminemű megjelenítésével kapcsolatos előírásokat maradéktalanul betartja.

Megrendelő a minőségi vevőkör kialakításának érdekében vállalja, hogy a BERNS termék újdonságait folyamatosan megjeleníti online felületein és tartja termékkínálatában.

Megrendelő  vállalja, hogy a saját üzlethelységeiről és a termék kihelyezésekről havonta fotót küld Szolgáltató részére.

Jelen szerződést csak mindkét fél egyező akarata alapján, lehet módosítani azzal, hogy a Megrendelő fennálló lejárt tartozása, vagy rendszeres fizetési késedelme esetén Megrendelő jogosult a teljesítés meghatározatlan idejű felfüggesztésére, vagy a fizetési kondíciók egyoldalú módosítására. Jelen szerződésből adódó jogokat és kötelezettségeket a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet harmadik személyre átruházni.

12.     Jogi illetékesség

12.1.Kizárólag a Magyarország jogalkalmazása érvényes.

12.2.jelen szerződésből adódó bármilyen vitás kérdés esetében a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

12.3.A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései érvényesek.

Nyilatkozat

A Megrendelő kijelenti, hogy a fent leírt általános rendelési feltételeket megismerte, megértette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Dátum: 2021.05.28.
Verziószám: RAYAWADI-B2B-1.0